64381920
Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Telefony alarmowe
W razie wypadku dzwoń pod numer 911 z telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

Twoje połączenie zostanie przekierowane 
do odpowiednich służb (policji, straży pożarnej lub służb medycznych).

Historia Żabinka 

 

Wieś znajduje się w południowo-wschodniej części gminy, tuż przy granicy z obszarem gminy Brodnica przy drodze prowadzącej z Mosiny do Manieczek.
Osada dawniej wchodziła w skład tenuty królewskiej - starostwa mosińskiego.
Jednak kiedy i w jakich okolicznościach to nastąpiło, nie wiadomo.
W 1433 r. wieś należała do Stanisława Rogalińskiego z Krajkowa i Żabna,który tego roku fundował parafię w Żabnie, obejmującą także terytorium Żabinka.
W połowie XVI w. folwark w Żabinku składał się z budynku mieszkalnego, nowo wzniesionej stodoły i owczarni. Tutejsza czeladź dworska otrzymała 2 floreny zapłaty oraz 2 pary butów.

Według lustracji z 1628/1632 r mieszkały tam dwie rodziny kmiece, płacące podatek w wysokości 1 florena i 18 gr. Ponadto musiały one uiszczać daninę w naturaliach w postaci 1 kury i 20 jaj rocznie lub w zamian płacić po 13 florenów i 9 gr.
Dochody z upraw roślinnych w folwarku królewskim z Żabinka wynosiły łącznie 158 złotych, 7 florenów i 9 gr.
Według wyliczeń lustratorów zbierano tutaj 70,, kóp ,, żyta 20 pszenicy, 10 owsa, 2 jęczmienia 1 grochu i 1 bróg siana.
Plony szacowano na 3 wiertle żyta, po 2 wiertle pszenicy, jęczmienia i grochu oraz 6 owsa.
Chłopi byli zmuszeni do 5 dni pracy pańszczyźnianej w tygodniu

Cytowane źródło podaje, że folwark w Żabinku specjalizował się w hodowli bydła.
W oborze wówczas znajdowało się 6 krów dojnych, 6 świń, 5 jałowic, 2 byki, rocznych cieląt 5 oraz 8 juńców i 10 wypuszcząt, a ponadto trzymano 30 gęsi.
Tego roku do starosty Jana Szołdrskiego, którego rządcą był wówczas Jan Kurski należało 6 krów dojnych, 3 cielęta, 1 wieprz, 16 kur, 1 jałówka, 7 świń, 1 byk, 18 gęsi i 4 małe prosięta oraz 1 juniec dwuletni.
Wartość zysku z hodowli bydła oszacowano na 16 florenów, przy czym odliczono koszty na utrzymanie czeladzi folwarczej i paszę dla bydła.
W drugiej połowie XVII w. wsie należące do starostwa były całkowicie opustoszałe, co zapewne było wynikiem działań militarnych w latach "potopu" szwedzkiego 1655-1660. Według lustracji z lat 1659-1665 wieś nie dawała żadnych dochodów. Kolejna lustracja królewskiego majątku w Żabinku z 16 V 1730r. wymienia jako mieszkańców 2 kmieci osiadłych na półśladach, płacących czynsz i naturalia w postaci 1 kury i 20 jaj. 
Zgodnie z wcześniejszymi lustracjami oceniono wartość plonów i zbiorów żyta, grochu, jęczmienia, pszenicy i innych roślin uprawnych. Dla porównania żywy inwentarz w folwarku budzyńskim w tym roku oszacowano następująco ;
1 krowa, 7 jałowic, 1 juniec, 1 byk, 3 cielęta, 7 świń, 1 wieprz, 18 gęsi, 16 kur.

W połowie XIX stulecia wieś jako osada olęderska należała do Drwęskich, właścicieli Pożegowa, Sowińca Krosna, Krajkowa oraz osad olęderskich: Sowiniec, Pecna.
Krótko przed 1841r we wsi mieszkało 239 osób.

W latach okupacji niemieckiej w Żabinku znajdował się obóz jeniecki dla 300 żołnierzy brytyjskich, którzy w latach 1949-1943 byli zmuszeni do pracy przy regulacji kanału Szymanowo- Grzybno. Od 1942 do 1943r pracowali tu także Polacy ok 160 osób.

 

Fotografie - stare mapy

 

Cmentarz ewangelicki w Żabinku

Cmentarz ewangelicki w Żabinku został założony w XIX wieku.
Najłatwiej można go było odnaleźć dzięki starej stodole
stojącej w bliskim sąsiedztwie.
Niestety w tym roku ( wiosna 2014 )uległa ona zawaleniu
tak więc punktem orientacyjnym są jedynie jej pozostałości.
Cmentarz znajduje się na wzgórzu za zawaloną stodołą.

 W 2013 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO

realizuje projekt renowacji cmentarza.
Z udziałem Towarzystwa Wszelkiej Aktywności Elita z Mosiny
oraz Sołectwa Żabinko.
Po rozpoczęciu prac porządkowych zlokalizowano 32 groby.

Fotografie cmentarza i stodoły

 

 

 

 

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?